Välkommen till en renodlad förvaltare med fastigheter som kärnverksamhet

Relationsdrivet och personlig

Retta är en av Sveriges ledande fastighetsexperter. Vi är ett relationsdrivet företag med en personlig service och en unik närhet till våra kunder.

När andra erbjuder ”lite av varje” lägger vi fullt fokus på att bli Sveriges bästa och mest personliga fastighetsförvaltare. Vi erbjuder våra kunder marknadens kanske bästa proaktiva förvaltning och förädling av fastigheter med inriktning på värdeutveckling, ökad direktavkastning, nöjda hyresgäster och en hållbar miljö.

Vi är en komplett fastighetsförvaltare med tjänster på alla nivåer. Vi har delat upp vår förvaltning i fyra olika områden och våra kunder kan handplocka de tjänster som just deras företag har behov av. Retta erbjuder en skräddarsydd unik lösning för varje enskild kund.

Våra värdeord

Retta:s ledstjärna är våra värdeord. Vi lyckas tillsammans. Vi vågar förnya oss. Vi agerar hållbart. Hela vår organisation utvärderas utifrån hur väl vi lyckas inom dessa kriterier. Läs mer om Retta:s visioner här.

Kunder

danskebank_logo

Danske Bank investerar via bolaget Danske Renting i industrifastigheter och handelsfastigheter över hela Sverige. Totalt rör det sig om ett 20-tal fastigheter som Retta har fått i uppdrag att förvalta år kunden.

genesta_logo

Genesta är ett oberoende fund management bolag med fokus på kommersiella fastigheter i Norden. Affärsidén är att låta institutionella placerare dra fördel av förstklassiga tillgångsförvaltning i kombination med gedigna marknadskunskap genom lokala fastighetsfonder.

mengus_logo

Mengus är en private equity-firma specialiserad på fastighetsinvesteringar. Mengus förvaltar fastighetsfonderna Mengus 2005 och Mengus 2011 för institutionella investerare. Fonderna investerar primärt i delvis vakanta kontorsfastigheter i Stockholm med utvecklingspotential.

Schroders_logo

Schroders är ett hett namn i fastighetsbranschen och en av de allra största globala fastighetsinvesterarna. Ända sedan 1971 har man drivit fastighetsfonder och idag har man ett innehav värderat till 12,1 miljarder pund. Schroders hanterar ett brett utbud av öppna och slutna fastighetsfonder i enskilda länder eller regioner.

Shot of two business persons filling in paperwork in an office. Businessman and businesswoman signing a document in board room.

Kundrelationen i fokus

Det är den personliga relationen med våra kunder som gör Retta unik. Vi erbjuder ett relationsdriven samarbete med en tydlig kommunikation mellan oss och våra kunder. Retta är en engagerad och lyhörd fastighetsförvaltare som tar ett stort ansvar och har ett stort engagemang.

Det är enkelt att vara kund till Retta. Vi berättar öppet om hur vi arbetar och vi är alltid beredda att ändra oss och anpassa våra tjänster när våra kunders verklighet förändras. Det här låter självklart, men är unikt. Ingen annan fastighetsförvaltare arbetar ännu med att kombinera kompetens, öppenhet och flexibilitet för att ge kunderna en bättre service.