Vår gemensamma
överenskommelse

Affärsprinciper
och etisk praxis

Vi har förnyat Retta Groups etiska affärsprinciper (Code of Conduct), som berör vår dagliga verksamhet i alla affärsenheter och företag inom Retta Group-koncernen i Finland och Sverige.

Vi ser till att vår affärsverksamhet är hållbar och ansvarsfull genom att följa gemensamt överenskomna affärsprinciper och etisk praxis. Samtidigt skapar vi en grund för företagets framtida framgång.

Retta Groups vision är att vara en ledande nordisk aktör inom fastighetsbranschen, känd för sin starka interna kultur och värderingar, samt den bästa kund och medarbetarupplevelsen i branschen genom kontinuerligt utveckling och förbättring.

Vi gör alla både små och stora val varje dag. Genom att följa gemensamt fastställda spelregler kan vi trygga och stärka koncernföretagens goda rykte.

Retta Group-koncernens värden är: vi lyckas tillsammans, vi vågar förnya oss och vi agerar hållbart. För att leva enligt våra värden måste vi ha gemensamma spelregler. Våra delade värden, vår expertis och förtroende måste återspeglas överallt i vår dagliga verksamhet.