Ekonomisk förvaltning

Vi sköter det administrativa

Ekonomisk förvaltning

Retta tar inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hand om de dagliga ekonomiuppgifterna som ofta är omfattande, när det gäller förvaltning av en fastighet. Vår leverans innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning för såväl mindre bolag som konsolidering av större koncerner.

Retta ansvarar idag för bolagsförvaltningen av ett noterat bolag där samtliga funktioner i bolagen, inkl VD och CFO, helt bemannas av personal från Retta.

calculator-385506_1920

Ekonomi, den viktigaste pusselbiten

Många ser den ekonomiska förvaltningen som något besvärligt som måste göras. Vi ser det som en möjlighet att optimera värdet av dina fastighetsbolag genom att skapa struktur och kontroll.

rodeo-project-management-software-ONe-snuCaqQ-unsplash

Vi är specialister

Alla dessa tjänster utför Retta med hjälp av ett expertteam om närmare 45 personer, som specialutbildats för att sköta den ekonomiska förvaltningen. Vårt mål är att erbjuda en professionell och pålitlig tjänst med hög leveranssäkerhet.

Ovanpå våra utvecklade högkvalitativa processer lägger vi alltid ett skräddarsytt handhavande anpassat efter varje kunds specifika förhållanden och behov. Återkopplingen sker i form av skräddarsydda rapporter. Vår proaktiva rådgivning kommer alla våra kunder tillhanda.

Vi tar ett helhetsansvar

Inom ramen för vår bolagsförvaltning tar Retta idag ett helhetsansvar för tre noterade bolag. Detta innebär att samtliga funktioner i bolagen bemannas av Retta:s personal inkl. VD och CFO. I detta helhetsansvar ingår tex ansvar för utdelningar, bankrapportering, styrelserapportering, delårsrapporter och compliance enligt börsens och Finansinspektionens regler.

Vi tar dessutom ett helhetsansvar för bolagens hantering av lån, likviditetsprognos, deklaration samt dess löneutbetalning. I arbetet ingår även mer omfattande moment som framtagande av prognoser och budgetsammanställningar. Retta:s ekonomipersonal medverkar även vid due diligence-processer och i förberedelse av försäljningar.

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash

Så här säger våra kunder

Retta:s driftstekniker är helt enkelt bäst i branschen. Med ett snabbt agerande, kompetenta insatser och ett korrekt uppträdande är de en optimal samarbetspartner, inte minst eftersom de är populära bland våra hyresgäster.

Hansi Danroth, Mengus

Det bästa med Retta är att de kan erbjuda en komplett leverans av alla fastighetstjänster, från drift och förvaltning till asset management och bolagsledning. Det innebär att vi klarar oss med en enda leverantör för det börsnoterade bolagets alla behov, något som gör livet enkelt för oss så att vi kan fokusera på värdeskapandet i fastigheten och bolaget.

Mikael Igelström, Styrelseordförande Saltängen Property Invest

Rettas: ekonomer, förvaltare och projektledare har varit ett mycket flexibelt stöd för vår egen AM-organisation. Det har också varit enormt enkelt att prata med Rettas ledning när vi behövt stöd och velat se snabba ryck.

Kristina Jonsson Director Asset Management Barings