Miljö & hållbarhet

Vi agerar hållbart

Vi vågar förnya oss

Retta Fastighetsförvaltning förvaltar sina kunders fastigheter med stort engagemang och ansvar. Vår ambition är att upprätthålla en nära relation med våra kunder och att alltid ha en öppen och nära dialog. Våra värderingar är Vi lyckas tillsammans, Vi vågar förnya oss och Vi agerar hållbart, vilka i stor utsträckning påverkar vårt arbetssätt gentemot våra kunder.

Målet är att tidigt fånga upp förändringar och nya behov i våra kunders fastighetsbestånd. Vårt förvaltningsarbete och de tjänster vi erbjuder våra kunder skall alltid ta hänsyn till fastigheternas påverkan på den gemensamma yttre miljön.

miljo2

Miljöstyrning

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har vi en miljöpolicy och en hållbarhetspolicy.  Utifrån dessa skapar vi förutsättningar och riktlinjer i vårt dagliga miljöarbete. Vi skall:

Inspirera våra kunder och samarbetspartners att minskar påverkan på miljön.

Motivera, informera och höja kompetens hos varje medarbetare på Retta vad gäller miljöfrågor. Detta görs genom att samtliga nyanställda genomgår en online utbildning inom miljö och antikorruption och årligen genomförs en repetitionsutbildning för samtliga medarbetare.

Retta är ISO certifierat enligt standarden 9001 för kvalitet och 14001 för miljö. Vi håller oss uppdaterade gällande tillämplig miljölagslagstiftning, förordningar och aktuella myndighetsföreskrifter genom lagbevakningsverktyget från Notisum.

Vi lyckas tillsammans

Vi på Retta ser miljö och hållbarhetsfrågor som en naturlig del i vår vardag.

Tillsammans med våra uppdragsgivare söker vi ständigt efter möjligheter till förbättringar och minskande miljöpåverkan. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material. Vi följer nyheter kring miljöfrågor och vi strävar efter en hållbar miljöutveckling för fastighetsbranschen i stort.

Vi kan idag erbjuda olika tjänster inom hållbarhetsområdet, dessa är bla:

 

Energiuppföljning – övervakning, analys och förbättringsförslag

Energibesparingar - möjliga besparingsåtgärder för både energi och kostnad

Hjälpa fastighetsägarna att erbjuda sina hyresgäster gröna hyresavtal.

Bistå våra kunder i deras arbete med GRESB

Miljöcertifiering (exempelvis BREEAM In Use och Miljöbyggnad) av fastigheter.

Bollplank för social hållbarhet, S:et i ESG

Kontakta oss om Miljö & hållbarhet

Vill ni ha förvaltning med minimal påverkan? Kontakta Therese Blomqvist så berättar hon mer om vårt arbete med hållbarhet, energi och miljö och hur vi tar hänsyn till fastigheternas påverkan på den gemensamma yttre miljön samt social hållbarhet.

 

Therese Blomqvist

Therese Blomqvist