Cornerstone/Barings

Dela referens:
Cornerstone
ahlens1-cornerstone
cornerstone_logo

Kund sedan:

2011

Fastighetstyp:

Handelsfastigheter, köpcentrum och kontorsfastigheter

Antal fastigheter:

31

Förvaltad yta:

200.000 kvm

Geografisk placering:

Stockholm

Mer information:

https://www.barings.com

Om det här projektet:

Cornerstone/Barings ägs av MassMutual Financial Group i USA. Barings äger fastigheter världen över för 250 miljarder kronor. Nordic Retail Fund lanserades i juni 2007 och äger främst handelsfastigheter och köpcentrum. Idag äger fonden fastigheter i Sverige och Finland till ett värde av ca 10 miljarder SEK. Hestia ansvarar sedan 2011 för drift samt teknisk, kommersiell och ekonomisk förvaltning av samtliga fastigheter i NRF-portföljen vilka finns spridda över Sverige.

Handelsbanken

Referens

Schroders

Referens

Mengus

Referens

Genesta

Referens

Danske Bank

Referens