Schroders

Dela referens:
schroders1
schroders2
Schroders_logo

Kund sedan:

2011

Fastighetstyp:

Handels- och kontorsfastigheter

Antal fastigheter:

6

Förvaltad yta:

30.000 kv

Geografisk placering:

Stockholmsområdet och Skåne

Mer information:

https://www.schroders.com/

Om det här projektet:

Schroders är en av de allra största globala fastighetsinvesterarna. Ända sedan 1971 har man drivit fastighetsfonder och idag har man ett innehav värderat till 12,1 miljarder pund. Schroders hanterar ett brett utbud av öppna och slutna fastighetsfonder i enskilda länder eller regioner. Dessa fonder har direktinvesteringsstrategier samtidigt som de är noterade på börsen, vilket ger investerar större likviditet än onoterade fonder. Retta förvaltar samtliga Schroders kontorsfastigheter och handelsfastigheter i Sverige. Här erbjuder vi tjänster från samtliga sex tjänsteområden, och vårt ansvar spänner sig från fastighetsdrift via kommersiell, teknisk och ekonomisk förvaltning till utveckling, förädling och hantering av ombyggnader.

Handelsbanken

Referens

Mengus

Referens

Genesta

Referens

Danske Bank

Referens