Fastighetsdrift

Teknisk drift när den är som bäst

Värdeskapande åtgärder

Retta:s fastighetstekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, egenkontroll, SBA, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar. Retta:s tekniker rapporterar även felstatistik, sammanställer klimatrapporter och följer upp mediaförbrukning och SBA rapporter.

Retta arbetar förebyggande med strukturerade ronder för att upptäcka felen redan innan hyresgästerna gör det och på så sätt minimera störningar.

Varje månad gör vi stickprovsuppföljning, som vi kallar för mini-NKI, på anmälda fel för att kontinuerligt kunna förbättra både vårt arbete och vår kommunikation med kundens kund.

Retta har en dygnet-runt bemannad kundtjänst som sköter hantering av felanmälningar, kontakt med tekniker och anlitade jourbolag. Kundtjänsten har full insyn i vårt ärendehanteringssystem Mobigo, som alla på driften jobbar i.

jeshoots-com-sMKUYIasyDM-unsplash

Vi tar ansvar för kundens fastighet

Vi erbjuder en högkvalitativ fastighetsdrift med hjälp av ett skräddarsytt tekniskt team som har stor kompetens och erfarenhet och som tar ett stort ansvar för kundens fastighet och dess hyresgäster.

tjanster3-ny

Skötsel

Retta står för en kontinuerlig tillsyn och skötsel av kundernas fastigheter. Målet är att hålla fastigheterna i rätt skick och på så sätt skapa nöjda hyresgäster. Våra drifttekniker och fastighetsskötare avhjälper snabbt eventuella fel i fastigheterna, ofta långt innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador på fastigheten.

Driftsoptimering

De flesta moderna fastigheter har mycket effektiva system för ventilation installerade, vilka möjliggör ett optimalt klimat till låg energiförbrukning. Men dessa system är avancerade och kräver tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens livscykel. Retta har specialutbildade drifttekniker som bevakar och justerar kundernas system i syfte att skapa nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader.

tjanster4
drift4b

Felanmälan

Retta erbjuder hyresgästerna ett enkelt och tillgängligt system för felanmälan, något som ger stor avlastning för fastighetsägaren. Vi ger hyresgästerna en snabb återkoppling och vi åtgärdar problemen utan dröjsmål, faktorer som är viktiga för att behålla hög hyresgästnöjdhet. Vi erbjuder felanmälan både via Internet, e-post och via telefon. Inkommande ärenden prioriteras och distribueras till våra driftstekniker för åtgärd. Samtidigt informeras hyresgästen om status, och ärendet kan följas via vår hemsida. All felanmälan analyseras och återrapporteras till fastighetsägaren.

Så här säger våra kunder

Retta:s driftstekniker är helt enkelt bäst i branschen. Med ett snabbt agerande, kompetenta insatser och ett korrekt uppträdande är de en optimal samarbetspartner, inte minst eftersom de är populära bland våra hyresgäster.

Hansi Danroth, Mengus

Det bästa med Retta är att de kan erbjuda en komplett leverans av alla fastighetstjänster, från drift och förvaltning till asset management och bolagsledning. Det innebär att vi klarar oss med en enda leverantör för det börsnoterade bolagets alla behov, något som gör livet enkelt för oss så att vi kan fokusera på värdeskapandet i fastigheten och bolaget.

Mikael Igelström, Styrelseordförande Saltängen Property Invest

Rettas: ekonomer, förvaltare och projektledare har varit ett mycket flexibelt stöd för vår egen AM-organisation. Det har också varit enormt enkelt att prata med Rettas ledning när vi behövt stöd och velat se snabba ryck.

Kristina Jonsson Director Asset Management Barings