Fastighetsdrift

Teknisk drift när den är som bäst

Värdeskapande åtgärder

Våra fastighetstekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. Vi arbetar även med förbättring av inomhusklimat, SBA-kontroller, vecko-och månadsprover, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar.

Vi arbetar förebyggande med strukturerade ronder för att upptäcka felen innan hyresgästerna gör det allt för att minimera störningar för hyresgästerna. Vi hanterar självklart även inkomna felanmälningar och egna upptäckta fel och brister.

Varje månad gör vi en Mini-NKI via stickprovsuppföljning på anmälda fel för vår kvalitetsuppföljning för att ständigt förbättra både vårt bemötande, arbete och vår kommunikation med kundens kund, dvs hyresgästen.

Vår dygnet-runt bemannade kundtjänst sköter hanteringen av felanmälningar, kontakt med tekniker och anlitade jourbolag.

 

 

20231109_105709

Vi tar ansvar för kundens fastighet

Vi erbjuder en högkvalitativ fastighetsdrift med hjälp av ett skräddarsytt tekniskt team som har stor kompetens och erfarenhet och som tar ett stort ansvar för kundens fastighet och dess hyresgäster.

1000005828-cropped

Skötsel

Retta står för en kontinuerlig tillsyn och skötsel av kundernas fastigheter. Målet är att hålla fastigheterna i rätt skick och på så sätt skapa nöjda hyresgäster. Våra drifttekniker och fastighetsskötare avhjälper snabbt eventuella fel i fastigheterna, ofta långt innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador på fastigheten.

Driftsoptimering

De flesta moderna fastigheter har mycket effektiva system för ventilation installerade, vilka möjliggör ett optimalt klimat till låg energiförbrukning. Men dessa system är avancerade och kräver tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens livscykel. Retta har specialutbildade drifttekniker som bevakar och justerar kundernas system i syfte att skapa nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader.

Kamyar 1
drift4b

Felanmälan

Retta erbjuder hyresgästerna ett enkelt och tillgängligt system för felanmälan, något som ger stor avlastning för fastighetsägaren. Vi ger hyresgästerna en snabb återkoppling och vi åtgärdar problemen utan dröjsmål, faktorer som är viktiga för att behålla hög hyresgästnöjdhet. Vi erbjuder felanmälan både via Internet, e-post och via telefon. Inkommande ärenden prioriteras och distribueras till våra driftstekniker för åtgärd. Samtidigt informeras hyresgästen om status, och ärendet kan följas via vår hemsida. All felanmälan analyseras och återrapporteras till fastighetsägaren.

Så här säger våra kunder

Rettas driftstekniker är helt enkelt bäst i branschen. Med ett snabbt agerande, kompetenta insatser och ett korrekt uppträdande är de en optimal samarbetspartner, inte minst eftersom de är populära bland våra hyresgäster.

Hansi Danroth, Mengus

Det bästa med Retta är att de kan erbjuda en komplett leverans av alla fastighetstjänster, från drift och förvaltning till asset management och bolagsledning. Det innebär att vi klarar oss med en enda leverantör för det börsnoterade bolagets alla behov, något som gör livet enkelt för oss så att vi kan fokusera på värdeskapandet i fastigheten och bolaget.

Mikael Igelström, Styrelseordförande Saltängen Property Invest

Rettas ekonomer, förvaltare och projektledare har varit ett mycket flexibelt stöd för vår egen AM-organisation. Det har också varit enormt enkelt att prata med Rettas ledning när vi behövt stöd och velat se snabba ryck.

Kristina Jonsson Director Asset Management Barings

Kontakta oss om Fastighetsdrift

Behöver ni hjälp med teknisk drift? Kontakta Eva Arvidsson så hjälper hon er med ett skräddarsytt tekniskt team.

 

Eva Arvidsson

08-120 322 00

Eva Arvidsson