Nordens största,
men den mest lokala

Vi tror på

Rettas vision är att skapa bättre boende och skötsel av fastighetsegendom för sina kunder.

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att hitta de bästa möjliga lösningarna i alla frågor som gäller försäljning, köp, uthyrning och skötsel av bostäder och fastigheter. Vi har som klart mål att vara en branschföregångare inom fastighetsförvaltning och -förmedling.

Hörnstenarna i Rettas strategi är tillväxt, kundupplevelse och konkurrenskraft.
Vi eftersträvar tillväxt genom att satsa på geografiskt intressanta områden, aktiv rekrytering samt intern utveckling och företagsförvärv.

Vi levererar branschens bästa kundupplevelse genom att utveckla en kundorienterad kultur, utbilda personalen och kontinuerligt se över våra verksamhetsmodeller.

Koncernens konkurrenskraft bygger på starka varumärken, en kunnig och motiverad personal-och möjligheten att satsa på framtidens verktyg och arbetsmetoder.

Rettas värderingar är vi lyckas tillsammansvi vågar förnya oss och vi agerar hållbart.

Våra värderingar

Värdering: Samarbete

Vi lyckas tillsammans

Samarbete och att lyckas tillsammans med våra kunder garanterar oss gemensamma framgångar. Vi litar på varandra och vår verksamhet bygger på ömsesidig respekt.

Värdering: Förnyelse

Vi vågar förnya oss

För oss är det viktigt att alla som jobbar hos oss kan känna stolthet över sitt arbete. Vi förnyar vår kompetens, verksamhet och bransch med utgångspunkt i kundernas och medarbetarnas behov. Vi har förmåga, vilja och tillåtelse att prestera ännu bättre.

Värdering: Hållbarhet

Vi agerar hållbart

Vi tar ansvar för morgondagen både som företag och på det personliga planet. Våra val styrs av vårt ansvar för varandra, våra kunder, miljön, samhället och de ekonomiska framgångarna. Vår verksamhet bygger på öppenhet och ärlighet.

Ledningsgruppen

Retta Sverige ledningsgrupp
Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson
Sverigechef

 

Johan Streng

Johan Streng
Chef Fastighetsförvaltning och Asset management

Gunilla Persson

Gunilla Persson
Chef Ekonomisk förvaltning

Eva Arvidsson

Eva Arvidsson
Driftchef

Per Quant

Per Quant
HR- och Kommunikationschef

Anders Ringhag

Anders Ringhag
Ekonomichef

Daniel Asplund

Daniel Asplund
IT-Chef