Om våra tjänster

Relationsdriven förvaltning

Fastigheter är vår kärnverksamhet

Retta erbjuder sina kunder kvalificerade och kundanpassade tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi levererar tjänster inom de fyra områden som presenteras nedan.

Relationsdriven förvaltning med ansvar

Retta Fastighetsförvaltning förvaltar sina kunders fastigheter med stort engagemang och ansvar. Vår ambition är att upprätthålla en nära relation med våra kunder och att alltid ha en öppen och nära dialog. Våra värderingar vi lyckas tillsammans, vi vågar förnya oss och vi agerar hållbart, vilka i stor utsträckning påverkar vårt arbetssätt gentemot våra kunder.

Målet är att tidigt fånga upp förändringar och nya behov i våra kunders fastighetsbestånd. Vårt förvaltningsarbete och de tjänster vi erbjuder, skall alltid ta hänsyn till fastigheternas påverkan på den gemensamma miljön.

Businessman talking on phone while working on digital tablet at workplace

Asset management och kommersiell förvaltning

Vårt affärsområde asset management omfattar både bolagsförvaltning och kommersiell förvaltning. Det innebär att Retta sköter helheten genom att ta roller såsom VD, fastighetschef och förvaltningschef. I arbetet ingår att hjälpa kunden att identifiera, förvärva, utveckla och förvalta kundens fastighetsbestånd med målsättningen att uppnå bästa möjliga resultat utifrån kundens målsättningar.

Ekonomisk förvaltning

Retta tar inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hand om de dagliga ekonomiuppgifterna, som ofta är omfattande, när det gäller förvaltning av en fastighet. Vår leverans innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning för såväl mindre bolag som konsolidering av större koncerner. Retta ansvarar idag för bolagsförvaltningen av tre noterade bolag där samtliga funktioner i bolagen, inklusive VD och CFO, helt bemannas av personal från Retta.

calculator-385506_1920
Kamyar 1

Teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltningen vårdar och utvecklar värdet av uppdragsgivarens fastighetsbestånd. I dialog med driften säkerställer vi att det löpande arbetet fungerar och att varje fastighet har bra serviceavtal med entreprenörer som sköter fastigheterna på bästa sätt. Vi hjälper fastighetsägaren att tillse att myndighetskrav uppfylls, att besiktningar utförs i rätt tid och att fastighetens hyresgäster får hjälp med sina önskemål.

Fastighetsdrift

Rettas fastighetstekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, egenkontroll, SBA, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar. Rettas tekniker rapporterar även felstatistik, sammanställer klimatrapporter och följer upp mediaförbrukning och SBA rapporter.

1000005828-cropped
iStock-1215613999-vastuullisuus

Hållbarhet

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är till stor del är ett arbete tillsammans där avtal, förvaltning, drift och ekonomi samspelar. Tillsammans med våra uppdragsgivare söker vi ständigt efter möjligheter till förbättringar och minskande miljöpåverkan. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material. Vi följer nyheter kring miljöfrågor och vi strävar efter en hållbar miljöutveckling för fastighetsbranschen i stort.

 

Så här säger våra kunder

Rettas driftstekniker är helt enkelt bäst i branschen. Med ett snabbt agerande, kompetenta insatser och ett korrekt uppträdande är de en optimal samarbetspartner, inte minst eftersom de är populära bland våra hyresgäster.

Hansi Danroth, Mengus

Det bästa med Retta är att de kan erbjuda en komplett leverans av alla fastighetstjänster, från drift och förvaltning till asset management och bolagsledning. Det innebär att vi klarar oss med en enda leverantör för det börsnoterade bolagets alla behov, något som gör livet enkelt för oss så att vi kan fokusera på värdeskapandet i fastigheten och bolaget.

Mikael Igelström, Styrelseordförande Saltängen Property Invest

Rettas ekonomer, förvaltare och projektledare har varit ett mycket flexibelt stöd för vår egen AM-organisation. Det har också varit enormt enkelt att prata med Rettas ledning när vi behövt stöd och velat se snabba ryck.

Kristina Jonsson Director Asset Management Barings