Jobba hos oss

Välkommen att jobba hos oss

I Sverige är vi ca 175 kollegor som arbetar  tillsammans med våra kunder i olika uppdrag på många olika orter. Vi strävar efter att ha marknadens bästa förvaltare, tekniker, ekonomer och asset managers. Med hög kompetens och hängivna medarbetare ger vi ännu bättre service till våra kunder.

Det är här du kommer in. Är du intresserad så sök någon av nedanstående tjänster. Du är också välkommen att göra en spontanansökan.

Retta fastighetsskötare rund

Karriär och förmåner

Vi är värnar om våra medarbetare! Hos Retta har vi en öppen dialog kring arbete, prestation, balans mellan arbete och fritid och förväntningar på ledarskap och arbetsplats.

Vi vill att våra medarbetare skall kunna växa inom bolaget och anta nya roller allt eftersom de själva och företaget utvecklas. Retta erbjuder sina anställda förmåner i form av friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård samt möjlighet att löneväxla.

Retta miljö rund

Hållbarhet

Vi på Retta ser miljö och hållbarhetsfrågor som en naturlig del i vår vardag. Tillsammans med våra uppdragsgivare söker vi ständigt efter möjligheter till förbättringar och minskande miljöpåverkan. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material.

Utifrån policyn skapar vi förutsättningar och riktlinjer i vårt dagliga miljöarbete.

Retta bil rund

Kultur och värderingar

Hos Retta har vi skapat en gemensam kultur genom alla led och affärsområden på företaget. Retta förvaltar sina kunders fastigheter med stort engagemang och ansvar. Vår ambition är att upprätthålla en nära relation med våra kunder och att alltid ha en öppen och nära dialog.

Våra värderingar är Vi lyckas tillsammans, Vi vågar förnya oss och Vi agerar hållbart, vilka i stor utsträckning påverkar vårt arbetssätt gentemot våra kunder.

Vi lyckas tillsammans

Vi lyckas tillsammans

Samarbete och att lyckas tillsammans med våra kunder garanterar oss gemensamma framgångar. Vi litar på varandra och vår verksamhet bygger på ömsesidig respekt.

Vi vågar förnya oss

Vi vågar förnya oss

För oss är det viktigt att alla som jobbar hos oss kan känna stolthet över sitt arbete. Vi förnyar vår kompetens, verksamhet och bransch med utgångspunkt i kundernas och medarbetarnas behov. Vi har förmåga, vilja och tillåtelse att prestera ännu bättre.

Vi agerar hållbart

Vi agerar hållbart

Vi tar ansvar för morgondagen både som företag och på det personliga planet. Våra val styrs av vårt ansvar för varandra, våra kunder, miljön, samhället och de ekonomiska framgångarna. Vår verksamhet bygger på öppenhet och ärlighet.