Teknisk förvaltning

Vi säkrar rätt teknisk standard

En långsiktig strategi

Retta:s tekniska förvaltning baseras på den detaljerade underhållsplanen som vi tillsammans med våra fastighetstekniker tar fram för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras regelbundet för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov samt underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader.

Via vår förvaltningsavdelning har vi möjlighet att ta hand om de byggarbeten som kan behövas efter till exempel inbrott eller fuktskador. De tar dessutom ett helhetsansvar vid ombyggnad och vid hyresgästanpassning inför en kommande hyresgäst.

Kamyar 1

Med underhållsplanen som guide

Underhållsplanen ligger till grund för såväl vår egen arbetsplanering som kundens långsiktiga planer. Vårt mål är att optimera och sänka våra kunders driftskostnader.

Mina 3

Optimerande åtgärder

Retta:s tekniska förvaltning har till uppgift att uppnå och upprätthålla rätt teknisk standard för kundernas fastigheter till rätt kostnad samt säkerställer att lagar och förordningar efterföljs. Genom strukturerade underhållsplaner, som vi transparent kommunicerar med kunden, håller Retta fastigheten i rätt skick till förutsägbar kostnad. Det är en del i vår öppenhet. Den tekniska förvaltningen är ytterst ansvarig för att optimera eller sänka kundernas driftskostnader. Häri ligger vår målsättning.

Vi hjälper våra kunder att upphandla drifttjänster genom kostnadseffektiva serviceavtal. Vi analyserar fastighetens energiförbrukning samt identifierar och genomför energioptimerande åtgärder. Lagar och regler som påverkar fastighetsägarens ansvar bevakas, myndighetskontroller planeras och genomförs, och avvikelser avhjälps med hjälp av våra fastighetstekniker.

Så här säger våra kunder

Rettas driftstekniker är helt enkelt bäst i branschen. Med ett snabbt agerande, kompetenta insatser och ett korrekt uppträdande är de en optimal samarbetspartner, inte minst eftersom de är populära bland våra hyresgäster.

Hansi Danroth, Mengus

Det bästa med Retta är att de kan erbjuda en komplett leverans av alla fastighetstjänster, från drift och förvaltning till asset management och bolagsledning. Det innebär att vi klarar oss med en enda leverantör för det börsnoterade bolagets alla behov, något som gör livet enkelt för oss så att vi kan fokusera på värdeskapandet i fastigheten och bolaget.

Mikael Igelström, Styrelseordförande Saltängen Property Invest

Rettas ekonomer, förvaltare och projektledare har varit ett mycket flexibelt stöd för vår egen AM-organisation. Det har också varit enormt enkelt att prata med Rettas ledning när vi behövt stöd och velat se snabba ryck.

Kristina Jonsson Director Asset Management Barings

Kontakta oss om Teknisk förvaltning

Behöver ni hjälp att säkra rätt teknisk standard? Kontakta Johan Streng så hjälper han er att optimera och sänka era driftskostnader.

 

Johan Streng

070-169 63 83

Aron Gunnarsson