Miljö och hållbarhetsfrågor
är en naturlig del i vår vardag

Ett aktivt arbete

Inom Retta-koncernen bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete. Du kan läsa mer om det och ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2022 här.

Den svenska verksamheten är ISO-certifierad i enlighet med 9001 och 14001 och ledningssystemet är integrerat i hela verksamheten. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla våra affärsområden i enlighet med processerna i ledningssystemet, vi sätter upp årliga mål med handlingsplaner som vi periodiskt följer upp och rapporterar inom alla våra fokusområden som kvalitet, miljö, ekonomi, arbetsmiljö, etc.

Vi ser miljö och hållbarhetsfrågor som en naturlig del i vår vardag. Tillsammans med våra uppdragsgivare söker vi ständigt efter möjligheter till förbättringar och minskande miljöpåverkan. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material. Vi följer nyheter kring miljöfrågor och vi strävar efter en hållbar miljöutveckling för fastighetsbranschen i stort. För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har en miljöpolicy tagits fram och vi arbetar kontinuerligt med miljöprogram som hjälper oss att uppnå våra miljömål.