Rettas värderingar är: vi lyckas tillsammans, vi vågar förnya oss och vi agerar hållbart.

Ledningsgruppen

Retta Sverige ledningsgrupp

Från vänster: Anders Ringhag, Gunilla Persson, Daniel Asplund, Cecilia Nilsson, Per Quant, Eva Arvidsson och Johan Streng. 

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson
Sverigechef
cecilia.nilsson@retta.se

Aron Gunnarsson

Johan Streng
Chef Fastighetsförvaltning
och Asset management
johan.streng@retta.se

Gunilla Persson

Gunilla Persson
Chef Ekonomisk förvaltning
gunilla.persson@retta.se

Eva Arvidsson

Eva Arvidsson
Driftchef
eva.arvidsson@retta.se

Per Quant

Per Quant
HR- och Kommunikationschef
per.quant@retta.se

Anders Ringhag

Anders Ringhag
Ekonomichef
anders.ringhag@retta.se

Daniel Asplund

Daniel Asplund
IT-Chef
daniel.asplund@retta.se

Therese Blomqvist

Therese Blomqvist
Hållbarhetsansvarig
therese.blomqvist@retta.se