Aberdeen utökar

Dela nyhet:
Aberdeen utökar och förlänger driftavtalet för Svenska Fonden

Hestia har tecknat avtal med Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB om drift av fondens fastigheter i Stockholmsområdet, Uppsala, Södertälje och Göteborg. Uppdraget är en förlängning och utökning av det avtal som ingicks sommaren 2012.