Alecta Fastigheter satsar på effektivisering med digitala tvillingar – så samarbetar de med externa driftbolag för att samordna data

Dela nyhet:
Från vänster: Mattias Bergström, chef för teknikutveckling och säkerhet på Alecta Fastigheter. Digital tvilling för datasamordning i proptechbolaget Vyers plattform. Joel Forsberg, drifttekniker på Retta. Bilder: Alecta Fastigheter / Vyer

Från vänster: Mattias Bergström, chef för teknikutveckling och säkerhet på Alecta Fastigheter. Digital tvilling för datasamordning i proptechbolaget Vyers plattform. Joel Forsberg, drifttekniker på Retta. Bilder: Alecta Fastigheter / Vyer

Alecta Fastigheter satsar på datasamordning i digitala tvillingar för att möjliggöra bättre analys och datadrivna beslut kring fastigheterna. För att tillgängliggöra data från de fysiska fastigheterna samverkar bolaget med externa driftentreprenörer, som även får möjlighet att nyttja verktyget för att effektivisera sitt eget arbete.
– Vi använder tvillingarna för vårt systematiska brandskyddsarbete, det sparar tid och du kan verkligen känna dig trygg med att du har kontrollerat allt, säger Joel Forsberg, drifttekniker på Retta.

Bättre översyn och kontroll, såväl som effektiviseringar och kostnadsbesparingar, är några av de främsta drivkrafterna bland fastighetsägare som satsar på digitalisering.

– Genom att ta kontroll över vår data och tillgängliggöra den, så att alla i verksamheten kan se hur fastigheterna mår och går, kan vi i ett tidigt skede förutse problem i fastigheterna och sätta in rätt insatser för att dra ner kostnaderna och långsiktigt skapa en bättre kundupplevelse för våra hyresgäster, säger Mattias Bergström, chef för teknikutveckling och säkerhet på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter bedriver bland annat ett projekt där digitala tvillingar byggs upp i proptechbolaget Vyers plattform, i syfte att få en realtidsöversikt av fastigheterna som underlättar analys och beslut.

– Vi valde Vyer för att det är bäst för oss där vi står idag, det är lätt att jobba med och låser inte in datan. Det finns också en lyhördhet för oss som fastighetsägare när det kommer till att anpassa och utveckla plattformen, säger Mattias Bergström.

Han betonar att en förutsättning för att kunna arbeta datadrivet är att den information som samlas in i olika system kan tillgängliggöras och disponeras fritt i olika system och tjänster.

– Vi har som mål att bli ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen. Att vi äger datan är otroligt viktigt. En fördel med att vi, som relativt nystartat bolag, har fått börja från grunden är att vi inte sitter inlåsta i en massa system, utan kan välja de som är mest lämpliga, har bra API:er och är lätta att integrera med från början.

Samverkan med externa driftbolag för centralisering av data

De digitala tvillingarna gör det möjligt att kartlägga och visualisera förvaltningskritisk information i digitala ritningar, såväl som anknytande utomhusmiljöer.

Fasta geometrier, strukturer och komponenter ritas upp från BIM-modeller, medan dynamisk data för ytor, teknisk utrustning, processer och rutiner hämtas från integrerade system, samt genom löpande kartläggning och ajourhållning från medarbetare i verksamheten.

Då Alecta Fastigheter anlitar extern fastighetsdrift på entreprenad är det också viktigt att få till en samverkan med dessa bolag kring digitalisering och centralisering av data, menar han.

– Vi jobbar ju med flera driftbolag och de har lösningar som är mer eller mindre svårare att integrera med. Idag är det tillräckligt att vi kan få ut data från systemen, men jag tror också att leverantörer som har egna system har en resa framför sig för att anpassa sig till fastighetsbolagens digitalisering.

Retta är ett av de bolag som i samband med införandet av digitala tvillingar hos Alecta har fått frågan om att använda verktyget i sitt förvaltningsuppdrag.

– Det är väldigt viktigt för oss att ha med oss dem på digitaliseringsresan. Att Retta jobbar mer digitalt är en fördel för att kunna tillgängliggöra så mycket data som möjligt om fastigheten, säger Mattias Bergström.

Ökad kontroll och trygghet i brandskyddsarbetet

Som externt tjänstebolag ansvarar Retta för tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, driftoptimering, samt förebyggande och lagstadgade ronder i sina kunders fastigheter.

– Vi jobbar mycket med just ronderingar så det blir en del kontroller över ett år. Vi ronderar våra driftrum en gång i veckan, går igenom gemensamma utrymmen, gör sprinkler- och SBA-kontroller, bland annat, berättar Joel Forsberg, drifttekniker på Retta.

Joel Forsberg, drifttekniker på Retta

För Rettas del har fokus legat på att inventera och kartlägga teknik, såväl som komponenter för brandskydd, samt att planera och utföra SBA-ronderingar med stöd av tvillingarna.

– Vi har inte haft något specialiserat program för SBA eller komponentinventering i de här fastigheterna tidigare. Det är väldigt lätt att missa saker utan en checklista, så det är den största skillnaden.

I Vyers plattform kan förvaltningen numera följa en checklista med kontrollpunkter för SBA, samtidigt som de ser punkternas placering i fastighetens digitala tvilling.

– Det sparar tid och du kan verkligen känna dig trygg med att du har kontrollerat allt. Vem som helst kan enkelt se vad som ska göras med kartan i mobilen, det gör det också enklare att täcka upp för kollegor om någon är sjuk, säger Joel Forsberg.