Hestia får förlängt och utökat uppdrag från Aberdeen Standard Investments

Dela nyhet:

Det nya avtalet omfattar drift, tillsyn och skötsel av 19 fastigheter i Örebro, Uppsala, Östergötland och Stockholm. Fastigheterna har en total yta på 171 000 kvm innefattande kontor, bostäder och butiker. Avtalet började gälla den 1 januari 2021 och Hestia kommer att tillträda fastigheterna successivt under året.