Hestia och Realia får nytt gemensamt varumärke och satsar nordiskt

Dela nyhet:
Retta logotype squared

Som en del av en övergripande tillväxtstrategi förnyar det svenska fastighetsförvaltningsbolaget Hestia sitt varumärke. Både Hestia och moderbolaget Realia Group byter samtidigt namn till Retta. Nu vill man bli ännu starkare i Norden, och satsar samtidigt på hållbarhet.

– Det nya varumärket är en del av vår strategi framåt. Vi har stor potential och möjlighet att växa som bolag. Att agera som en koncern med ett gemensamt varumärke kommer att stärka våra möjligheter att få fler internationella kunder. Vi behåller allt det som är bra med Hestia som bolag idag och adderar det mer moderna, det mer nordiska och det mer hållbara, säger Cecilia Nilsson, Sverigechef för Hestia.

Hestia köptes 2017 av finska Realia Group, som de senaste åren har utökat tjänsteutbudet med bland annat inköps- och försäkringstjänster för bostadsbolag. Realia Group sysselsätter 1 600 experter och är Nordens största fastighetsförvaltnings- och fastighetsbyråbolag. På Hestia i Sverige arbetar 140 personer.

Varumärkesreformen omfattar Realias verksamheter i Finland och Sverige. I och med namnbytet kommer alla Realias nuvarande affärsenheter i Finland och Hestia i Sverige att verka under varumärket Retta. Fastighetsmäklarföretaget Huoneistokeskus, som ingår i koncernen, kommer att fortsätta att verka under eget varumärke.

Med det nya namnet vill företaget bli en vägvisare för hela branschen.

– Namnet Retta påminner om orden för rätt och gott i många skandinaviska språk. De orden hoppas vi ska förknippas med vårt namn i framtiden. Vi vill vara ett interaktivt, lyhört, ansvarsfullt, rättvist och modernt företag, arbetsgivare och partner. Och vi vill att namnet Retta ska förmedla just det, säger Cecilia Nilsson.

Retta vill även utmana fastighetsbranschen att ta större ansvar i hållbarhetsfrågor. Fastigheter och byggande står idag för cirka 30 procent av de globala CO2-utsläppen.

– Den gröna omställningen påverkar branschen i stor utsträckning. Vår uppgift är att hjälpa fastighets- och bostadsbolag att fatta ansvarsfulla beslut och främja den gröna omställningen genom våra tjänster. Genom vår upphandlingstjänst kan vi exempelvis ge fastighetsägarna kunskap och tjänster som kan användas för att minska fastigheternas utsläpp och energikostnader, säger Kari Virta, vd för Realia Group.

Hestia grundades 2007 och var först med att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet. Hestia är ett relationsdrivet företag med en personlig service och en unik närhet till kunderna. Idag har Hestia 140 medarbetare som levererar tjänster för fastigheter med en total yta på tre miljoner kvadratmeter belägna på 100-talet orter i Sverige. www.hestia.se

Realia Group Oy är Nordens största fastighetsförvaltnings- och fastighetsbyråbolag. Realia Groups affärsenheter är Realia Isännöinti och Realia Management i Finland och Hestia i Sverige inom fastighetsförvaltningsområdet samt Huoneistokeskus Oy inom fastighetsmäklarområdet. Realia-koncernen sysselsätter cirka 1 600 och omsätter 130 miljoner euro. www.realiagroup.fi