Hestia säljer sin andel av Hestia Sambygg till SBB

Dela nyhet:

Hestia Group har sålt de 51 procent som ägdes i Hestia Sambygg AB till SBB. Bakgrunden till försäljningen är att när Hestia Sambygg startades vårvintern 2016 var tanken att detta gemensamägda förvaltnings-bolag skulle verka under de fem år det skulle ta att bygga SBB till ett etablerat fastighetsbolag med 25 miljarder i fastighetsvärde. Nu, efter bara två år, är vi redan där. SBB har idag ett fastighetsvärde på 23 miljarder kronor. Därför är det naturligt att en försäljning genomförs nu.

Efter det att försäljningen genomförts kommer Hestia att fortsätta arbeta med SBB. Samtidigt som försäljningsavtalet undertecknades, tecknades ett driftavtal för fastigheter med en sammantagen yta på 308.000 kvadratmeter.

”Jag är mycket glad över att vi kommit fram till en bra lösning för alla parter. SBB får en egen fin förvaltnings- och driftorganisation, Hestia får en rikstäckande driftkund och personalen som är anställd vid Hestia Sambygg AB kommer att uppleva endast små förändringar”, säger Gunnar Isaksson VD för Hestia Group.