Hestias ägare satsar på Norden och hållbarhet med nya utnämningar

Dela nyhet:
Cecilia Nilsson

Realia-koncernen, som Hestia Fastighetsförvaltning är en del av, har som ambition och mål att utöka sin verksamhet i de nordiska länderna och att ytterligare utveckla sitt tjänsteerbjudande, med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Som ett led i denna satsning har Linda Marthon utsetts till Chief Expansion and Sustainability Officer inom Realia-koncernen. Positionen är ny och Linda kommer att arbeta på koncernnivå tillsammans med alla affärsenheter; Hestia, Realia Management, Realia Isännöinti samt med koncernens stabsfunktioner för att öka Realias erbjudande till befintliga och nya kunder i hela Norden.

I samband med Lindas utnämning har Cecilia Nilsson utsetts till Hestias Sverigechef, ansvarig för den operativa verksamheten. Cecilia kommer närmast från egen verksamhet som konsult inom förvaltning och Asset Management och har en gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen, både från konsult- och ägarsidan. Cecilia har bland annat arbetat på KF Fastigheter med fastighetsutveckling, Landic Property som marknadschef, Jernhusen som regionchef och Alecta Fastigheter som Asset Manager.

”Linda har varit VD för Hestia sedan 2018 och under hennes tid har Hestias omsättning ökat med över 20%. Linda har närmare 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat nära fastighetsinvesterare både på kund- och ägarsidan och denna sammantagna erfarenhet blir mycket värdefull i vår satsning på Norden och tjänster inom hållbarhet”, säger Realias koncernchef Kari Virta.

”Jag har varit anställd på Hestia sedan 2013 och är stolt över den spännande resa som vi har gjort under dessa år där vi ytterligare stärkt vår position som Sveriges mest kundorienterade fastighetsförvaltare. Jag ser verkligen fram mot att arbeta vidare tillsammans med kunder och kollegor för att ytterligare stärka koncernens nordiska uppdrag med ett tydligt hållbarhetsarbete i fokus. Det känns tryggt att med Cecilia få in en erfaren ledare med lång operativ bakgrund från fastighetsbranschen”, säger Linda Marthon.

”Efter 10 år som konsult känns det otroligt spännande att ta rollen som Sverigechef för Hestia och tillsammans med medarbetare och kunder fortsätta att utveckla bolaget. Det är även inspirerande att jobba på ett bolag som både kan och vill göra skillnad inom hållbarhetsområdet.  Fastighetsbranschen står inför en hel del utmaningar, och där vill vi vara en aktör som kan stötta och bistå med vägledning”, säger Cecilia Nilsson.

Ovannämnda utnämningar träder i kraft den 1 februari 2022. Både Linda och Cecilia hör till Realia-koncernens ledningsgrupp och rapporterar till koncernchef Kari Virta.

Kontaktpersoner:
Kari Virta, Verkställande direktör, Realia Group, kari.virta@realia.fi
Linda Marthon, Chief Expansion and Sustainability Officer, Realia Group, linda.marthon@realia.fi
Cecilia Nilsson, Sverigechef Hestia, cecilia.nilsson@hestia.se