Minna Toiviainen blir affärsdirektör på Realia Management

Dela nyhet:

Ekon. mag. Minna Toiviainen har utnämnts till affärsdirektör på Realia Management och till medlem i Realia koncernens ledningsgrupp från och med den 6 april 2020. Toiviainen rapporterar till Realia Group-koncernens verkställande direktör Kari Virta.

Minna Toiviainen har en lång och mångsidig professionell erfarenhet av servicebranschen. Hon övergår till Realia Management från Med Group i vårdbranschen där hon ansvarat för verksamhetsområdet för tjänster som produceras för hemmet och specialgrupper. Före Med Group arbetade Minna på Finnair där hon ansvarade för kundservicen både på marken (flygplatser, telefon, Internet) och i luften (passagerarservice).

”Jag är mycket glad över att Minna kommer att leda Realia Managements affärsverksamhet och ingå i vårt team. Minnas långa erfarenhet av att leda serviceverksamhet är mycket värdefull. Under hennes ledning tror jag att vi på Realia Management kommer att kunna göra vår affärsverksamhet och våra verksamhetsmodeller ännu mera kundorienterade”, säger Realia Group-koncernens verkställande direktör Kari Virta.

”Jag är oerhört entusiastisk och glad över möjligheten att ingå i Realias fantastiska team. Realia Management är mitt uppe i ett förändringsprogram där personalupplevelse, kundfokus och utveckling av digitala tjänster står i fokus, allt områden jag arbetat med även tidigare. En ny bransch kräver dock inlärning för min del, men jag vet att Realia har ett stort kunnande och många proffs inom fastighetsbranschen att stödja sig på. Jag hoppas att jag kommer att kunna bekanta mig med verksamheten, uppgifterna och de anställda så snart som möjligt, även om det blir på distans så här i början”, säger Minna Toiviainen.

Mer information
Kari Virta, verkställande direktör, Realia Group, tfn +358 (0)40 751 1853

2020-04-03