Realia Group etablerar sig på den svenska marknaden genom förvärvet av Hestia

Dela nyhet:

Nordens största koncern för tjänster inom förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler Realia Group, har köpt fastighetsförvaltningsbolaget Hestia. Företagsköpet är en del av Realia Group –koncernens tillväxtstrategi samt stöder koncernens målsättningar gällande tillväxt på nya marknader, speciellt inom fastighetsförvaltningstjänster. Hestia fortsätter sin verksamhet normalt och får en viktig position inom koncernen. För Hestias alla kunder kommer det nära samarbetet att fortsätta på samma sätt utan förändringar.

 

”Hestias kunnande kompletterar Realia Group -koncernens verksamhet inom fastighetsförvaltning på ett mycket bra sätt. Företagsköpet är en del av vår aktiva tillväxtstrategi och stöder våra planer på att utvidga verksamheten på nordisk nivå. Jag tror starkt på att vårt kunnande och vår konkurrenskraft som expert inom fastighetsförvaltningstjänster ytterligare kommer att förstärkas via detta företagsköp. Jag ser framemot att börja samarbetet med Hestia”, konstaterar Realia Group –koncernens verkställande direktör Matti Bergendahl.

 

”Jag är mycket glad över samgåendet med Realia. Vi får nu tillgång till nya marknader samtidigt som vi i Sverige fortsätter att vara det flexibla alternativet som ligger nära våra kunder. Vi får nu bättre förutsättningar att blir en stark samarbetspart för kunder som vill ha en partner för hela Norden och Baltikum, samtidigt som vi fortsatt kan arbeta flexibelt och transparent med våra befintliga kunder i Sverige”, säger Hestias verkställande direktör Gunnar Isaksson.

 

I koncernen Realia Group med bas i Finland ingår Finlands största bostadsförvaltare Realia Isännöinti Oy, Realia Management Oy specialiserad på fastighetsförvaltning samt fastighetsförmedlingsbolagen Huoneistokeskus Oy, SKV Fastighetsförmedling Ab och Huom! Huoneistomarkkinointi Oy. A/S Ober-Haus ansvarar för koncernens affärsfunktioner i alla baltiska länder. Realias kunder är bostads- och fastighetsaktiebolag, privata och offentliga ägare av fastigheter och bostäder samt fondbolag, banker och andra aktörer inom fastighetsbranschen inklusive slutanvändare av bostäder. Alla företag inom Realia utvecklar sina tjänster och produkter med fokus på hög kundupplevelse. Realia sysselsätter över 1 900 experter och koncernen omsätter över 1 miljard SEK.

 

För tilläggsuppgifter kontakta gärna:
Matti Bergendahl, verkställande direktör Realia Group, tel. +358 (0)40 833 5461

Gunnar Isaksson, verkställande direktör Hestia, tel. +46 (0)73 357 26 26

 

Realia Group

Realia Group är Nordens största expertkoncern för tjänster inom förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. I Realia Group ingår Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti och Realia Management. Ober-Haus ansvarar för affärsfunktionerna i Baltikum. Realia Group omsätter årligen över 100 miljoner euro och sysselsätter cirka 1 900 personer. Gemensamt för alla företag är att de betonar kundnöjdheten, som uppnås genom skräddarsydda produkter samt aktiv och professionell service. www.realiagroup.fi 

 

 

Hestia

Hestia grundades 2007 och är först med att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet. Vi är ett relationsdrivet företag med en personlig service och en unik närhet till våra kunder. Idag har Hestia 175 medarbetare som levererar tjänster för fastigheter med en total yta på tre miljoner kvadratmeter belägna på 30-talet orter i Norden. Vårt mål är att bli en nära partner för alla fastighetsägare i de nordiska länderna.