Så sänktes energiförbrukningen 21% – utan investeringar

Dela nyhet:
Vectura Vällingby

När Vectura tog över 60-talsfastigheten i Vällingby var uppvärmningskostnaderna skyhöga. Ett år senare hade förbrukningen minskat med hela 21 procent – genom ett nära samarbete med driftteknikerna på Retta och mod att utmana gamla inställda värden.

Eva Arvidsson, Retta
Eva Arvidsson, Retta

Energieffektivisering är ordet för dagen. Att spara energi och använda elen smartare har blivit allt viktigare, både utifrån ett kostnads- och ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi märker absolut av ett ökat intresse för att arbeta med energieffektivisering. Många förstår att man kan spara stora pengar, särskilt nu när elpriset är på helt nya nivåer, säger Eva Arvidsson som är driftchef på fastighetsförvaltaren Retta.

Optimera och trimma
Fastighetsbolaget Vectura valde Retta som driftpartner 2017, och idag sköter Retta driften i 26 av Vecturas fastigheter. En av dem är Orderkopian 2 i Vällingby, en samhällsfastighet på 6 800 kvadratmeter som inrymmer 63 lägenheter, 12 LSS-lägenheter inklusive kontor samt cirka 40 lägenheter med vård- och omsorgsboenden.

Vectura köpte fastigheten i mitten av december 2021, samtidigt som spotpriset på el slog nya rekord.

– Vi har höga krav på hållbarhet, och ett övergripande mål om att minska energiförbrukningen med tre procent årligen i våra fastigheter. I samband med övertagandet av Orderkopian 2 gjordes flera ordentliga genomgångar av de tekniska systemen och styrparametrarna, och tillsammans med Retta såg vi snabbt att vi kunde börja optimera och trimma, säger Thomas Andersson som är teknisk förvaltare på Vectura.

Energiuppföljning ingår
När Retta tar sig an ett driftuppdrag ingår energiuppföljning och att trimma fastigheten i sitt befintliga skick, utan att göra nya investeringar. Varje månad läser Retta av energiförbrukningen för Orderkopian 2 och lägger in datan i Vecturas energiuppföljningssystem Vitec.

– I vårt uppdrag ingår alltid ett energibesparingsfokus, det finns med i våra checklistor och rutiner. Genom att vara aktiva, nyfikna och ha systemkunskapen kommer man långt. Det här är något vi alltid har gjort, men det har fått större fokus från kunderna på senare år, säger Eva Arvidsson.

Utmana gamla inställda värden

Thomas Andersson, Vectura
Thomas Andersson, Vectura

I fastigheten Orderkopian 2 visade det sig finnas stora besparingar att göra. Fastigheten kyldes och värmdes på samma gång och värmeåtervinningen fungerade inte. Genom löpande ronderingar och att nyfiket utmana gamla inställda värden vände man utvecklingen – och såg snabbt resultat.

– Det gäller att vara proaktiv och hitta de fiffiga åtgärderna. Driftgänget har gjort totala genomgångar av fastigheten, lagt ner mycket tid på att hitta felen, att sätta sig in i huset och fördjupa sig i tekniken. Nu går värmen dit den ska vid rätt tidpunkt, säger Thomas Andersson.

Stort förtroende

Uppföljningen för helåret 2022 talar sitt tydliga språk. Löpande ronderingar och fortsatt optimering gjorde att Vectura köpte in 21 procent mindre fjärrvärme än året innan, med samma verksamhet i fastigheten.

– Jag har ett stort förtroende för Retta. Driftgänget är otroligt lojala till oss som fastighetsägare, de är min förlängda arm och det känns som att det är min egen personal, säger Thomas Andersson.

7 tips – Så trimmar ni energiförbrukningen utan investeringar

  1.  Nära dialog mellan kund och fastighetsägare – för ökad möjlighet till proaktivitet, effektivisering och optimering.
  2. Löpande rondering. Hög närvaro i fastigheten gör att driften kan arbeta förebyggande – vilket leder till färre reparationer.
  3. Håll koll på styrningen. Det som kan tidsstyras ska tidsstyras.
  4. Kontrollera tidkanalerna. Ska något vara avstängt på natten? Genom nattronderingar kan driftpersonalen se att tidkanalerna fungerar som de ska.
  5. Löpande energiuppföljning – för att ha koll på förbrukningen över tid.
  6. Håll koll på tomma lokaler – så att inte värme eller kyla går i onödan.
  7. Håll koll på temperaturdifferens på inkommande och utgående fjärrvärme och se till att det drivs effektivt.